• Architektonické studie staveb
 • Návrhy interiérů, nábytků, koupelen
 • Projekty pro územní a stavební řízení
 • Projektová dokumentace pro provádění stavby
 • Dokumentace bouracích prací
 • Pasportizace objektů
 • Vizualizace, modely
 • Autorský dozor
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Požárně bezpečnostní řešení stavby
 • Tepelně-technická posouzení
 • Statika
 • Novostavby
 • Rekonstrukce
 • Revitalizace

Architektura, design, 
projekce

Základem každého domu je jeho architektura, základem každé funkční architektury je bezvadné stavebně-konstrukční řešení stavby doplněné o vhodné technologické systémy. Naše společnost zajišťuje komplexní projekční služby od prvotní myšlenky až po fázi realizace. Naši architekti a technici s Vámi vytvoří prvotní koncepci, zpracují architektonickou studii, dle ní dále vyhotoví projektovou dokumentaci pro případné územní řízení, dále pro stavební řízení, až ve finále po prováděcí dokumentaci. Každý návrh může byt doplněn vizualizacemi i skutečnými modely.

Samozřejmostí není jen "vnější schránka"  ale rovněž podrobné řešení interiérů.

Jsme odhodláni řešit náročné konstrukční detaily, navrhovat zcela atypické prvky a ostatní komponenty Vaší jedinečné stavby.

Zpracujeme návrhy a projekty pro rodinné domy, bytové domy, administrativní objekty i ostatní pozemní stavby. A to jak pro objekty nové (novostavby), tak pro změny a úpravy těch stávajících (rekonstrukce).

V případě dotazů nebo pro diskuzi o Vašem stavebním záměru nás kdykoli kontaktujte.