Konzultace a poradenství:
  • Stavebně-technická problematika
  • Stavebně-právní problematika
  • Ekonomika, účetnictví
  • Správa nemovitostí
  • Vady a poruchy staveb
  • Reklamační řízení
  • Zastupování na úřadech
  • Asistence na shromáždění společenství vlastníků
  • Asistence na členské schůzy družstev
  • Konzultace možné i telefonicky nebo emailem

Špičkoví odborníci jsou připraveni s Vámi řešit veškeré vaše záležitosti související se stavbami. Obracet se na nás můžete kdykoli.

 

Konzultace a poradentsví
v pozemním stavitelství

Vysoce odborné, kvalifikované a komplexní konzultace a poradentství poskytujeme v oblasti technické, právní a ekonomické se zaměřením na pozemní stavby.

Poradenství poskytují erudované osoby s patřičným technickým, právním nebo ekonomickým vzděláním, praxí při návrhu, provádění i kontrolách staveb včetně související právní a ekonomické problematiky. Většina osob současně aktivně působí ve vzdělávacích a vědeckých institucích (VUT v Brně - Fakulta stavební, Ústav soudního inženýrství) a podílí se na řešení znaleckých posudků. Právní služby zajišťují osoby působící v renomované advokátní kanceláři s dlouhou tradicí. Díky tomuto personálními složení jsme schopni k řešené problematice přistupovat komplexně a systémově.

Jsme připraveni být Vašimi partnery při komunikaci s orgány státní správy, bankami, pojišťovnami, developery, prodávajícími a kupujícími, pronájímateli a nájemci, aktivně působit při řešení reklamačních řízení apod.

Speciálně nabízíme konzultační a poradenskou činnost zaměřenou na společenství vlastníků (bytové vlastníctví v bytových domech) a družstva. Jsme připraveni odborně s Vámi diskutovat o problematice související s regenerací a úpravami Vašeho bytového domu, a to včetně problematiky související se správou nemovitosti. Vyhodnotit zamýšlené dopady stavebních úprav, analyzovat cenové nabídky zhotovitelů apod. Projednávat záležitosti s jednotlivými vlastníky nebo družstevníky.

Oblíbenou službou využívanou společenstvím vlastníků nebo družstvy je aktivní asistence při probíhajících shromážděních nebo členských schůzích, kde jsou projednávány a rozhodovány zásadní záležitosti související se stavební a stavebně-právní problematikou - jako např. energetické úpravy, zpracování průkazu energetické náročnosti, stavební úpravy, včetně rozhodování o reklamaci provedených prací ke zhotoviteli či objektu k developerovi.