• Nedestruktivní i destruktivní defektoskopie
 • Termovize (infračervená termografie)
 • Průmyslová endoskopie
 • Blower door test
 • Měření parametrů prostředí
 • Jednorázová měření i dlouhodobý monitoring
 • Problematika plísní v obytných stavbách
 • Problematika vlhkosti stavby
 • Laboratorní vyhodnocení
 • Odborné posudky
 • Znalecké posudky
 • Posuzování a identifikace vad stavby
 • Návrh sanačních opatření
 • Reklamace staveb a stavebních prací
 • Reklamace bytů developerovi
 • Reklamační řízení pro společenství vlastníků
 • Právní poradenství

Odhalíme příčiny problémů Vaší stavby, identifikujeme vady, vyřídíme za Vás reklamaci nebo navrhneme způsoby opravy/sanace.
Nebojte se svůj nový byt reklamovat developerovi!


S konkrétními dotazy a pro nabídku nás kdykoli
kontaktujte.

Diagnostika staveb,
reklamace vad staveb

Máte pocit, že s Vaší stavbou není něco v pořádku, jeví se Vám "nemocná"?
Nezoufejte! Přestože se jedná o nepříjemnou záležitost, jsme připraveni Vám pomoci v této nelehké situaci.

Naši odborníci Vám pomohou s diagnostikou stavby, posoudí zjištěné vady a odhalí příčinu problémů. Společně s našimi partnery provedeme potřebná odborná měření, pochopitelně primárně s využitím možností nedestruktivní defektoskopie (tedy tak, aby naše činnost po sobě nezanechala stopy). V některých případech však takto příznivě postupovat nelze. Samozřejmě jakýkoli invazivní zásah (tedy to, že jsme nuceni zasáhnout do konstrukce - odběry vzorků, odkrytí částí konstrukce...) s Vámi nejprve prodiskutujeme.

Po vyhodnocení můžeme navrhnout možné způsoby řešení, tedy odstranění závadného stavu včetně vyčíslení odhadovaných nákladů. Stejně tak pro vybranou variantu můžeme pro Vás zpracovat kompletní projektové řešení včetně projednání se stavebním úřadem a dalšími orgány.

Je Vaše stavba zcela nová, byly provedeny určité stavební práce, a vy máte pocit, že něco není v pořádku?

Nevzdávejte se svých práv! Ignorování vad může pro Vás do budoucna znamenat velké finanční náklady! Reklamujte svou stavbu nebo provedené práce, dokud je čas!
Pamatujte však, že jen řádně a správně podaná reklamace má šanci na úspěch.
Pokud si nejste jisti, zda se jedná o vadu, doporučujeme Vám si nechat stav posoudit odborníkem. Přesně toto pro Vás můžeme udělat – posoudíme Vaši stavbu, identifikujeme případné vady, ověříme Vaše nároky na uplatnění reklamace, a především Vás můžeme provádět či zastupovat celým reklamačním řízením. Tyto záležitosti vždy řešíme ve spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří. Proto si můžete být jisti, že Vaše nároky budou posouzeny a vymáhány jak po technické, tak po právní stránce správně. Díky úzké spolupráci s advokáty Vás nevhodíme do drsného prostředí ani v případě soudních sporů.

Ve spolupráci s jednotlivými znalci i znaleckými ústavy zajistíme zpracování znaleckých posudků pro potřeby reklamačních i soudních řízení.

Diagnostiku stavby provádíme s kvalitním technickým vybavením mezi které patří infračervené kamery (termovize), průmyslové endoskopy, zařízení pro blower door test, kontaktní a bezkontaktní čidla pro měření parametrů prostředí, vlhkoměry apod.