• Inspekce pro nové i starší stavby
 • Byty, rodinné domy aj.
 • Pozemky
 • Asistence při převzetí stavby
 • Kontrola právních dokumentů
 • Ověření v katastru nemovitostí
 • Speciální inspekce pro společenství vlastníků
  (reklamace developerovi, záměry rekonstrukce)
 • Cenová analýza nemovitostí
 • Zkušení inspektoři, špičkové technické vybavení
 • Spojení se vzdělávacími a znaleckými institucemi
 • Průběžné odborné vzdělávání inspektorů
 • Individuální přístup
 • Volitelně termovize, průmyslový endoskopie apod.

Přinášíme komplexní inspekci nemovitostí!

Inspekce provádíme především v Brně, jeho okolí
a celém Jihomoravském kraji.


S konkrétními dotazy a pro nabídku nás kdykoli
kontaktujte.

Inspekce nemovitostí,
posouzení stavu stavby

Inspekce nemovitostí (věcí nemovitých) je aktuálně se rozvíjející oblastí služeb na realitním trhu v ČR. To co je již v západním světě běžné se postupně stává i u nás standardem.

Inspekce nemovitosti je odbornou prohlídkou, při které je posouzen stav věci z hlediska stavebně-technického. Výstupem je zpráva s hodnocením dané nemovitosti.

Komu a čemu inspekce nemovitostí slouží?
Jednoznačně lze říci, že všem - kupujícímu a prodávajícímu, případně nájemci a pronajímateli. Přesto všechno lze říci, že inspekce nemovitosti by měla být provedena především kupujícím. Jen tak získá skutečnou představu o technickém stavu, čímž si může učinit představu o efektivnosti investice či výhodnosti koupě.

Prověřená nemovist s hodnotící zprávou však může být i velkou devizí pro prodávajícího!

Stav nemovitosti hodnotíme nezávisle, zcela objektivně, výsledky nezkreslujeme. Inspekci provádějí zkušení odbornící s patřičným vysokoškolským vzděláním a praxí při realizaci, projekci i posuzování staveb. Naši inspektoři se často podílejí i na řešení znaleckých posudků v rámci znaleckého ústavu.

Inspekci nemovitostí provádíme především pro byty a rodinné domy, stejně jako pro pozemky (z hlediska vhodnosti pro budoucí výstavbu). Ostatní typy staveb jsou samozřejmostí po individuální dohodě.

Provést inspekci nemovitosti doporučujeme jak pro starší objekty, tak i pro novostavby. U novostaveb doporučujeme vždy před převzetím (podpisem předávacího protokolu). Včasnou inspekcí ušetříte čas, nervy i nemalé finanční prostředky spojené s pozdějšími reklamacemi. Kvalitní inspekce dokáže minimalizovat i rozsah možných skrytých vad.
Ano, nebudeme Vám nalhávat, že jsme kouzelníci a máme rentgenové vidění; přestože vykonáváme inspekci svědomitě a s největší péčí, některé skryté vady se opravdu nemusí podařit odhalit. Přesto všechno inspekce toto riziko a jejich rozsah minimalizuje.

Zpráva o inspekci nemovitosti s výčtem případně zjištěných vad je v rukou kupujícího i prodávajícího vhodným nástrojem pro vyjednávání o lepší ceně. Současně tím získáváte sumář případných vad a můžete lépe plánovat budoucí investice.

V rámci našich komplexních služeb Vám k technické inspekci nemovitosti nabízíme i inspekci právní, tj. posouzení smluv, návrhů na změny údajů v katastru apod. Tyto činnosti zajišťují osoby s právním vzděláním a praxí v oblasti realit.

Vyplatí se?
Jednoznačně ano! Většinou každý, kdo si kupuje nějakou elektroniku stráví hodiny čtením různých recenzí a výběrem té nejlepší. Ve srovnání s nemovitosmi se však jedná o nesrovnatelně nižší finanční částky. U staveb však často nikdo nic takového neřeší, přestože se mnohdy jedná o investici životních úspor. Nemovitost nejde jednoduše vrátit či zahodit. Kvůli její jedinečnosti nenajdeme na ni nějaké uživatelské recenze apod. Nepodceňujte tyto fakta, a vyhněte se budoucím problémům s inspekcí nemovitosti. Částka několika tisíc korun za kvalitní prověření Vaší nemovitosti je v kontextu její celkové ceny téměř zanedbatelná.

V případě zjištění nedostatků můžeme pro Vás podrobně zpracovat návrhy na jejich odstranění, zajistit příslušná povolení správních orgánů a mnoho dalšího z našeho portfolia inženýrských služeb.