• Rize česká společnost, tradice od roku 1998
  • Posláním je Vaše ochrana ve stavebním světě
  • Vysoce profesionální personální zázemí
  • Síť spolupracujících partnerů
  • Neustálé vzdělávání našich pracovníků
  • Komplexní portfolio inženýrských služeb
  • Úzká právní a ekonomická spolupráce
  • Zkušenosti a pracovníci ze vzdělávacích
    a vědecko-výzkumných institucí
  • Systémový a interdisciplinární přístup

Přinášíme komplexní inženýrské služby pro všechny stavebníky a investory!

Pomáháme Vám předcházet problémům a komplikacím,
a řešit ty, co již nastaly.


S konkrétními dotazy a pro nabídku nás kdykoli
kontaktujte.

Představení společnosti PRODA s.r.o.

Společnost PRODA s.r.o. byla založena v roce 1998 aktivitou fyzických osob. Již více než 15 let Vám tak poskytujeme komplexní inženýrské služby v oblasti pozemního stavitelství.

Stěžejní oblastí naší činnosti je od samého počátku výkon technického dozoru investora/stavebníka na Vašich stavbách. V průběhu let jsme naše portfolio služeb postupně rozšiřovali, a to tak, abychom Vám mohli nabízet opravdu komplexní služby související s výstavbou v pozemním stavitelství. Jelikož se soustřeďujeme pouze na inženýrské služby související s projekcí, přípravou, kontrolou, údržbou a správou staveb včetně souvisejících činností, a nezabýváme se vlastním zhotovovaním (realizací) staveb, jsme vždy objektivní a nedostáváme se do vlastního střetu zájmů.

Naším prvořadým cílem je spokojený klient a s tím související poskytování našich služeb na špičkové úrovni. Víme, že k tomu je zapotřebí nejen špičkové vybavení a inovativní přístupy, nýbrž i především kvalitní personální zázemí. A právě naši pracovníci a spolupracující partneři jsou zárukou nami poskytovaných služeb na vysoké úrovni.

Jelikož vždy chceme poskytovat naše služby komplexně a k řešení Vašeho problému přistupovat systémově a interdisciplinárně, zakládáme naši činnost na spolupracujících partnerech, a to nejen z oblasti stavebně-technické, ale i právní a ekonomické.

Náš tým tvoří osoby s příslušnou kvalifikací, zkušenostmi v řešení dané problematiky, praxí v návrhu, provádění i posuzování staveb. Z velké části tyto osoby působí i ve vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí. Např. na Fakultě stavební nebo Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně.

Portfolio našich služeb v současné době zahrnuje technický dozor investora, architekturu a projekci staveb, stavební fyziku, diagnostiku a posudky staveb, inspekci nemovitostí, reklamace vad staveb a konzultační a poradenskou činnost.

Tímto portfoliem našich služeb jsme schopni naplňovat naše poslání, kterým je ochrana Vás – investorů (stavebníků) před nástrahami a pastmi stavebního prostředí.